Gemeente Olen

Corona

Eind vorig jaar ontstond er in China een uitbraak van een nieuw coronavirus (COVID-19). Ondertussen heeft het virus zich ook verspreid in heel wat andere landen en regio's. Ook België werd zwaar getroffen. De Nationale Veiligheidsraad voerde gedurende enkele maanden heel wat strenge maatregelen in. Onze vrijheid werd tijdelijk drastisch ingeperkt. Inmiddels is het virus wat teruggedrongen. Versoepelingen geven ons stap voor stap terug meer mogelijkheden.
 
Het lokaal bestuur staat in nauw overleg met de dienst noodplanning van de federale overheid en er is nauwe coördinatie op het niveau van Neteland. We houden de situatie nauwgezet in de gaten en nemen actie wanneer dat nodig is. Alertheid blijft aan de orde.

Respecteer de zes gouden regels: 

  1. Was regelmatig je handen
  2. Geef geen hand of kus bij een begroeting
  3. Hou anderhalve meter afstand. Dit geldt niet voor mensen uit hetzelfde huishouden, kinderen jonger dan twaalf onder elkaar en mensen uit de bubbel.
  4. Neem extra voorzorgsmaatregelen bij mensen in een risicogroep (ouderen, mensen met ademhalingsproblemen). 
  5. Doe je activiteit bij voorkeur buiten. Als dit niet kan, zorg dan dat de ruimte voldoende wordt verlucht.
  6. Groepsbijeenkomsten worden beperkt tot maximaal 15 personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant).

Hieronder lees je de laatste updates.

Openingsuren & contact

LCP