Coronaproof sporten in onze sporthal

Inhoud

Om alle sportactiviteiten in onze sporthal coronaproof te laten verlopen, houden we de ventilatiecapaciteit en bezettingsgraad van de infrastructuur continu in de gaten. Beide zaken moeten in evenwicht zijn. Dreigt er toch een onevenwicht, dan kan het lokaal bestuur bijkomende maatregelen opleggen.

Voorwaarden

Om de activiteiten in onze sporthal veilig te laten verlopen, gelden er enkele regels in onze infrastructuur.

Algemene veiligheidsregels in de sporthal

 • Een mondmaskers dragen is verplicht in de hele infrastructuur vanaf 10 jaar, ook in de doucheruimte. Enkel tijdens het sporten en onder de douche mag het mondmasker af.
 • Trainers houden ook tijdens de trainingen hun mondmasker op.
 • Ontsmet je handen bij het binnenkomen van de sporthal. 
 • Toeschouwers houden hun mondmaskers te allen tijde op.
 • Hou anderhalve meter afstand van anderen, tenzij de aard van de sportactiviteit dit niet toelaat.
 • Heb je ziektesymptomen? Kom dan niet sporten maar blijf thuis!
 • Raak je besmet met het coronavirus na een training of wedstrijd? Verwittig dan zo snel mogelijk je clubverantwoordelijke of trainer. 

Zaalcapaciteit en publiekscapaciteit tijdens trainingen

Sporters:

Er geldt geen maximumcapaciteit voor sportgroepen. 

Sporters vanaf 10 jaar mogen hun mondmasker enkel afzetten tijdens het uitoefenen van de sport. Trainers houden hun mondmasker altijd op en bewaren voldoende afstand van hun atleten.

De CO2 wordt continu gemonitord en mag niet boven 900 ppm gaan. Bij te hoge metingen gelden bijkomende maatregelen: zet ramen en deuren open en verlaat onmiddellijk de ruimte. Het lokaal bestuur kan bijkomend beslissen alsnog een gebruikerslimiet in te stellen.

Publiek:

Er wordt geen publiek toegelaten in de infrastructuur. Enkel ouders van jongeren tot 18 jaar zijn toegelaten, dit met een maximumcapaciteit van 50 personen. De ouders nemen zittend plaats in de tribune. 

Publiekscapaciteit tijdens wedstrijden en tornooien

Er wordt geen publiek toegelaten in de binnensportinfrastructuur. Enkel ouders van jongeren tot 18 jaar zijn toegelaten, dit met een maximumcapaciteit van 50 personen. De ouders nemen zittend plaats in de tribune. 

Gebruik douches en kleedkamers

 • Het gebruik van de kleedkamers wordt zoveel mogelijk beperkt.
 • Sporters komen zoveel mogelijk in sportoutfit naar de sportactiviteit zodat zij bij de start van de training de kleedkamer niet hoeven te gebruiken
 • In de douches en kleedkamers mag maximaal één sportgroep tegelijkertijd aanwezig zijn. 
 • De kleedkamer mag niet langer dan 15 minuten in gebruik worden genomen
 • Ook hier geldt mondmaskerplicht. Enkel onder de douche zelf mag het masker af.
 • Tussen het gebruik door laten we de deuren open staan om optimaal te verluchten
 • In de kleedkamers gelden de ventilatieregels. Een apparaat meet continu de luchtkwaliteit in de kleedkamers. Bij te hoge metingen (900 ppm) vragen we om indien mogelijk ramen en deuren te openen en de ruimte zo snel mogelijk te verlaten. Bij een meting boven 1200 ppm moet iedereen onmiddelijk de ruimte verlaten. 

Meer info

Heb je vragen over de toepassing van de richtlijnen? Stel ze aan onze zaalwachter ter plaatse. Hij zorgt er mee voor dat er gesport kan worden in een veilige omgeving. 

Heb je nog andere vragen? Neem dan contact op met Vrije Tijd via vrije.tijd@olen.be of 014 27 94 22 om verdere afspraken te maken.