De nieuwe veldwachter

Inhoud

De veldwachter van Olen was afgezet omdat hij te bang was. Er moest dus een nieuwe sjampetter worden aangesteld. Drie kandidaten boden zich aan voor de vacante betrekking. Om te zien wie de dapperste was, moest er een examen worden afgelegd. Dat had plaats in de grote tuin van Huize Leemans.

Terwijl het drietal grapjes stond te maken, schoot de burgemeester onverhoeds een geweer af. Twee kandidaten gingen bij het horen van die enorme knal onmiddellijk op de loop. Ze sprongen over de haag en sindsdien werd er niets meer van hen vernomen.

De derde evenwel had geen vin verroerd. Hij leek wel wortel te hebben geschoten. De burgemeester was zeer verguld met zoveel onverstoorbaarheid.

“Kom hier, beste vriend, dat ik u proficiat wens. Je bent de enige van de drie die waardig is het ambt van sjampetter te vervullen. De twee anderen waren laf en bang!”.

“Ik kan niet komen,” teemde de derde, “ik heb het in mijn broek gedaan.”

Uit 'De Driekantige boeren' van Walter van den Broeck met tekeningen van Steven Wilsens. Dit boek werd in 2000 in 500 exemplaren uitgegeven als bijdrage aan de Olense Keizer Karel herdenking.