Komst detentiehuis in voormalig woonzorgcentrum De Sterrewijzer

Inhoud

Vermoedelijk eind dit jaar opent er een detentiehuis in het voormalige woonzorgcentrum De Sterrewijzer in Olen-Centrum. Een vijftigtal personen die een korte straf uitzitten van maximaal drie jaar kunnen er wonen in afwachting van hun vrijlating.

Wat is een detentiehuis? 

Een detentiehuis is een kleinschalige instelling voor mensen die een gevangenisstraf opliepen maar tot nu niet opgesloten werden en vrij in de samenleving rondlopen, al dan niet met een enkelband.  Ze hebben een laag veiligheidsrisico en worden op basis van strenge criteria geselecteerd. Veroordeelden voor terrorismefeiten en zedenfeiten worden niet opgevangen in een detentiehuis. 

In een detentiehuis hebben gevangenen meer vrijheid dan in een klassieke gevangenis. Ze zitten niet voortdurend opgesloten in een cel, maar moeten meewerken in het detentiehuis met onderhoudstaken en huishoudelijk werk zoals koken, wassen en kuisen. Het is een gesloten instelling waar men niet zomaar binnen of buiten kan. Om de perimeter van het detentiehuis te verlaten voor bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek in aanloop naar het einde van de straf, moeten ze vooraf toestemming krijgen net zoals dit in klassieke gevangenissen het geval is. Wie zich misdraagt, vliegt onmiddellijk naar een klassieke gevangenis. 

Waarom in onze gemeente? 

De keuze om in onze gemeente een detentiehuis te vestigen, is gemaakt op hoger niveau en kadert in de plannen van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne om tegen 2025 vijftien detentiehuizen te openen in Vlaanderen, waarvan minimaal één detentiehuis per provincie.  

Het lokaal bestuur is zelf geen voorstander van een detentiehuis op haar grondgebied maar kan de plannen niet tegenhouden. De site van De Sterrewijzer was in private handen wat wil zeggen dat de eigenaar vrij was om te kiezen aan wie hij het gebouw verkocht. We zien erop toe dat Justitie ons en onze inwoners de komende maanden verder correct informeert.  

Op dinsdag 17 januari organiseerde Justitie al een infomoment voor omwonenden. Heb je nog bijkomende vragen over de komst van het detentiehuis in onze gemeente, stuur dan een mail naar olen@detentiehuis.be. De medewerkers van Justitie beantwoorden je vragen. Alle communicatie verloopt verder via hen.