Dienstverlenende verenigingen

Een dienstverlenende vereniging ondersteunt de gemeenten op verschillende beleidsdomeinen. Het verband ontwikkelt activiteiten op domeinen waarvoor de gemeenten geen overdracht van hun beheersbevoegdheid kunnen of willen toestaan.

Het is een samenwerkingsverband zonder beheersoverdracht en wordt opgericht voor maximaal 18 jaar. Deze termijn is per maximaal 18 jaar verlengbaar. Vervroegde uittreding van deelnemers is in principe niet mogelijk.

Er is een algemene vergadering een raad van bestuur en eventueel andere bestuursorganen zoals algemene comités, adviescomités en regionale bestuurscomités. De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden ze rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraad.