Discriminatie op de huurmarkt? Meld het.

De zoektocht naar een huurwoning loopt niet altijd vlot. Het aanbod is kleiner dan de vraag waardoor verhuurders kunnen kiezen uit heel wat kandidaat-huurders.

Een verhuurder heeft het recht om te kiezen aan wie hij zijn woning verhuurt. Daarbij mag hij bijvoorbeeld nagaan of de kandidaat-huurder in staat is om de maandelijkse huur te betalen, maar hij mag niet beslissen op basis van discriminerende elementen. Ook moet hij rekening houden met het gelijkheidsbeginsel.

Inhoud

Discriminatie op de huurmarkt: wat is dat?

Kort gezegd spreek je van discriminatie wanneer je bij de zoektocht naar een huurwoning minder goed behandeld werd dan andere mensen. Dit bijvoorbeeld omwille van je geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, afkomst, gezondheidstoestand of handicap. Mensen achteruitstellen of zelfs uitsluiten op basis van deze criteria is bij wet verboden in Vlaanderen.

Procedure

Meldpunt

Word je als huurder geweigerd en twijfel je of alles wel correct verlopen is? Was je getuige van discriminatie? Maak hiervan dan melding.

  • via de website van het Vlaams Mensenrechteninstituut
    Het Vlaams Mensenrechteninstituut is vrij recent opgericht, biedt gratis eerstelijnsbijstand en kan ook bemiddeling opstarten. Als bemiddeling niet tot een resultaat leidt, kan het Vlaams Mensenrechteninstituut met jouw toestemming het dossier aan de geschillenkamer bezorgen. 
  • via het gemeentelijk meldpunt discriminatie in het boekelhuis, Boekel 7 of in het sociaal huis, Lichaartseweg 9 (maak vooraf een afspraak). Onze medewerkers zullen je bijstaan en op weg helpen bij het invullen van het meldingsformulier. Hierna zal het Vlaams Mensenrechteninstituut contact met je opnemen.
    • Breng zoveel mogelijk bewijsmateriaal mee naar het meldpunt. Dit kan gaan om mailverkeer, sms’en, briefwisseling, screenshots van online advertenties, eventuele getuigenissen.