Een ongeschikte of onbewoonbare woning

Inhoud

Elke woning moet voldoen aan een aantal minimale kwaliteitsnormen. Heb je een vermoeden dat een bepaalde woning hieraan niet voldoet? Dan kan je een woningonderzoek aanvragen. 
 
De Vlaamse Overheid is belast met het technisch onderzoek. Is een woning niet conform, dan moet de eigenaar zo snel mogelijk de woning in orde brengen. Gebeurt dit niet binnen een redelijke termijn, dan kan de burgemeester beslissen om de woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren.

De burgemeester kan ook beslissen dat je de woning moet verlaten.  

Wat gebeurt er met een ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning?

Elke ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning wordt opgenomen op de inventaris van leegstand en verkrotting. Na een jaar moet de eigenaar van het pand in het leegstandsregister een jaarlijkse heffing betalen. De woning mag niet opnieuw verhuurd worden.