Elektronische identiteitskaart

Inhoud

Maak een afspraak

De elektronische identiteitskaart of e-ID dient om je identiteit te bewijzen. In alle lidstaten van de Europese Unie is ze ook een geldig reisdocument.

Op de site van diplomatie zie  in welke landen de Belgische identiteitskaart aanvaard wordt als geldig reisdocument. Voor landen waar de identiteitskaart niet erkend wordt, moet je een internationaal reispaspoort hebben.

De elektronische identiteitskaart heeft een microchip en persoonlijke geheime codes. De chip bevat persoonlijke gegevens, niet zichtbaar op de kaart, waaronder ook je adres. Deze gegevens zijn alleen leesbaar met een aangepaste kaartlezer.

Met je elektronische identiteitskaart en je geheime pincode kan je:

 • jezelf authentificeren op het internet
 • je elektronische handtekening plaatsen
 • officiële documenten aanvragen en formulieren invullen

Procedure

Drie maanden vóór de vervaldatum van je identiteitskaart krijg je een oproep tot vernieuwing. Toch blijf je zelf verantwoordelijk voor het tijdig vernieuwen van je kaart.

Maak een afspraak bij Burgerzaken voor het aanvragen van je identiteitskaart.

Bij de aanvraag worden je vingerafdrukken genomen en plaats je je handtekening. 

Naast de gewone procedure, bestaat er de mogelijkheid om een identiteitskaart aan te vragen via een spoedprocedure.

 • Procedure met levering in de gemeente: kaart aangevraagd vóór 15 uur, wordt de volgende werkdag geleverd bij Burgerzaken
 • Procedure met gecentraliseerde levering in Brussel: kaart aangevraagd vóór 15 uur, wordt de volgende werkdag geleverd bij de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken in de Koloniënstraat 11 te Brussel

De codes worden samen met de kaart geleverd. Je kan dus je kaart meteen activeren op de dag van levering.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van de kaart breng je mee:

 • je oproepingsbrief
 • je huidige identiteitskaart of een attest van verlies of diefstal van deze kaart
 • een recente pasfoto, maximaal 6 maanden oud. Op de website van de federale overheid vind je de voorwaarden waaraan de foto moet voldoen.

 Bij het afhalen van de kaart breng je mee:

 • de omslag met de pin- en pukcode die je thuis ontving
 • je oude identiteitskaart of eventueel het attest van verlies of diefstal.

Kostprijs

 • 20 euro voor de gewone procedure
 • 108,50 euro voor de dringende procedure met levering in de gemeente
 • 139,50 euro voor de dringende procedure met levering in het centraal loket in Brussel

Regelgeving

Geldigheidsduur identiteitskaarten:

 • 12 tot 18 jaar: 6 jaar geldig
 • 19 tot 74 jaar: 10 jaar geldig
 • 75 jaar en ouder: 30 jaar geldig

De certificaten van een identiteitskaart met een geldigheidsduur van 30 jaar moeten om de 10 jaar vernieuwd worden. Certificaten moeten geldig zijn om op reis te gaan of om bijvoorbeeld je belastingaangifte online in te dienen. Om certificaten te laten vernieuwen, kom je gewoon even met je identiteitskaart en je pincode naar het gemeentehuis.

Voor wie

Vanaf 12 jaar is elke Belg verplicht een identiteitskaart te hebben.

Een uitzondering op de regel: je wordt 12 jaar en je bent nog in het bezit van een geldig kids-ID, dan mag je deze gebruiken tot het einde van de geldigheidsduur. Heb je toch liever een echte identiteitskaart, dan mag je die natuurlijk aanvragen.

Wie geen geldige identiteitskaart heeft, kan strafrechtelijk vervolgd worden.

Je moet je identiteitskaart pas echt op zak hebben vanaf je 15de verjaardag, tenzij je de Belgische grens oversteekt.

Bekijk ook

de website van de FOD Binnenlandse zaken

Afhandeling

Na twee weken krijg je per post een pin- en pukcode toegestuurd. Met die codes kom je op afspraak de nieuwe identiteitskaart activeren en afhalen. Bij de activering worden opnieuw je vingerafdrukken gevraagd.

Je kan de pincode eventueel wijzigen in een persoonlijke code naar keuze. Het document met de pukcode moet je bewaren. Ben je vergeten welke persoonlijke code je gekozen had, dan kan je met de pukcode bij Burgerzaken onmiddellijk een nieuwe pincode genereren.

12-jarigen krijgen vaak hun codes al toegestuurd lang vóór hun verjaardag. Ze mogen hun kaart pas ophalen vlak vóór hun verjaardag. De kaart is trouwens niet eerder geldig.

Gerelateerde items