Ereburgers, -burgemeesters, -schepen en -raadsleden

Inhoud

Ereburgers

Het ereburgerschap is een titel die de gemeenteraad uitreikt aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente of het land. In Olen zijn dat:

NaamDatum ereburgerschapWaarom deze titel?
Jozef Lauweryssinds 11 augustus 1976voor zijn inzet als verdediger, behoeder en verspreider van de Olense folklore. Via zijn geschriften en als erevoorzitter van Heemkring De Linde leerde hij de bevolking het historisch verleden van Olen en de Kempen kennen.
Magister Jozef Lodewijk Janssenssinds 29 november 1984promoveerde in 1939 als enige Olenaar tot magister in de godgeleerdheid. Hield als hoogleraar aan de KU Leuven steeds de naam en faam van Olen hoog. Leverde in vele publicaties en voordrachten over religieuze en morele onderwerpen een belangrijke bijdrage aan een eigentijdse katholieke theologie en moraal.
Paula Carmelita Ross Domingosinds 3 november 1993Guatemalteekse verzetsstrijder, voor haar inzet voor de rechten van het Mayavolk in Guatemala.
Walter van den Broeck

sinds 27 juni 2001

voor zijn bijdrage aan het promoten van Olen en in het bijzonder van de Olense Cité via zijn boeken en voor het feit dat hij in zijn werken steeds bepaalde waarden heeft verdedigd.
Jos Poortmans

sinds 5 mei 2004

voor zijn jarenlange inzet in de politiek in Olen. Zorgde ervoor dat Olen geen fusie moest ondergaan en zelfstandig kon blijven.
Herman Van Rompuy

sinds 4 september 2013

als voorzitter van de Europese Raad ontving hij het ereburgerschap voor het vredeswerk van de Europese Unie. Het ereburgerschap is ook een eerbetoon aan zijn vader Vic Van Rompuy en diens bijdrage aan de economische ontplooiing van Olen en de Kempen in de jaren 50.

Eretitel voor uitvoerende mandatarissen en raadsleden

Ook lokale mandatarissen en raadsleden kunnen een eretitel krijgen als beloning voor de loopbaan. De toekenning van een eretitel aan burgemeesters gebeurt door de Vlaamse Regering. Het bestuur zelf kan een titel toekennen aan raadsleden, schepenen en OCMW-voorzitters.

Ereburgemeesters

 • Achiel Robrechts † (sinds 27 januari 1982) 
 • Jos Poortmans † (sinds 9 september 1983)
 • Augustien Gebruers † (sinds 21 september 2007)
 • Marcel Bellens (sinds 3 augustus 2015)

Ereschepenen

 • Frans Verlooy † (sinds 14 juli 1982)
 • Frans Wuyts † (sinds 14 juli 1982)
 • Alfons Van Houdt † (sinds 27 april 1983)
 • Carolus Boeckx † (sinds 7 maart 1984)
 • René Hermans † (sinds 6 september 1989)
 • Victor Van Houdt (sinds 15 april 2008)
 • Jos Vanspringel † (sinds 15 april 2008)
 • Ludo Verheyen (sinds 15 april 2008)
 • Carlo Liekens (sinds 10 juni 2008)
 • Dirk Wagemans † (sinds 29 mei 2009)
 • Marcel Bellens (sinds 3 juni 2015)

Eregemeenteraadsleden

 • Albert Bulckens † (sinds 7 mei 2003)
 • Jozef Mertens (sinds 7 mei 2003)
 • Louis T’Syen † (sinds 7 mei 2003)
 • Jos Vanspringel † (sinds 7 mei 2003)
 • Marcel Pauwels (sinds 7 mei 2003)
 • Ludwig Peeters (sinds 7 mei 2003)
 • Augustien Gebruers † (sinds 25 juni 2008)
 • Victor Van Houdt (sinds 25 juni 2008)
 • Ludo Verheyen (sinds 25 juni 2008)
 • Carlo Liekens (sinds 25 juni 2008)
 • Gustavus Joris (sinds 25 juni 2008)
 • Dirk Wagemans † (sinds 24 juni 2009)
 • Rob Van Hoof (sinds 26 juni 2013)
 • Simone Vanroelen (sinds 26 juni 2013)
 • Marc Luyckx (sinds 26 juni 2013)
 • Wies Geerts (sinds 5 maart 2014)