Erkenning voor je vereniging aanvragen

Inhoud

Olense verenigingen die erkend willen worden, moeten aan enkele voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden staan beschreven in het erkenningsreglement.

Erkenningsreglement Olense verenigingen194,6 Kb(pdf)

Waar en wanneer aanvragen?

Wil je een erkenningsaanvraag of hernieuwing doen? Dat kan online.

Vraag de erkenning aan

Verenigingen die nog niet erkend werden, kunnen op elk moment een erkenningsaanvraag indienen. 

Erkende Olense verenigingen moeten jaarlijks hun erkenning vernieuwen. Hiervoor gelden volgende deadlines:

  • jeugdverenigingen: 31 januari
  • socio-culturele verenigingen: 31 januari
  • sociale verenigingen: 31 januari
  • milieu -en natuurverenigingen: 31 januari
  • sportverenigingen: 1 oktober

Hoe gaat het dan verder?

Nadat je de aanvraag hebt ingediend neemt de bevoegde adviesraad het ingevulde dossier door en geeft advies. Daarna beslist het college van burgemeester en schepenen over de erkenning. 

Bij een hernieuwing van erkenning bekijkt Vrije Tijd het dossier. Wanneer het volledig is en de nodige bijlagen bevat, wordt de erkenning automatisch verlengd. 

Indien het dossier onvolledig is of te laat, wordt de erkenning ingetrokken. Hiervan ontvangt de vereniging dan bericht.

Verenigingen waarop het reglement niet van toepassing zijn

Volgende verenigingen kunnen niet erkend worden: 

  • commerciële verenigingen met handelsdoeleinden 
  • politieke partijen 
  • verenigingen die reeds erkend zijn of gesubsidieerd worden in een andere gemeente of stad
  • vierdepijlerorganisaties. Vierdepijlerorganisaties die erkend zijn door de provincie en actief zijn op het grondgebied van Olen, worden automatisch beschouwd als een Olense erkende vereniging. De subsidiëring van de vierdepijlorganisaties wordt geregeld via het reglement houdende werkingssubsidies voor vierdepijlerorganisaties met een Olenaar in het bestuur.
  • koepelorganisaties. De subsidiëring van de koepelorganisaties wordt geregeld via het werkingssubsidiereglement voor de Olense verenigingen.