Erkenning voor je vereniging aanvragen

Inhoud

Olense jeugd-, sport-, socioculturele verenigingen of een vierdepijlerinitiatieven die erkend willen worden, moeten aan enkele voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden staan beschreven in het erkenningsreglement.

Reglement erkenning Olense jeugd-, sport-, en socio-culturele verenigingen en vierdepijlerinitiatieven149 Kb(pdf)

Aanvragen

Wil je een erkenningsaanvraag of hernieuwing doen? Dat kan online.

Vraag de erkenning aan

Jaarlijks moet je de bewijsdocumenten ten laatste op 31 januari online doorgeven of bezorgen aan Vrije Tijd. Doe dit op tijd zodat je de erkenning en bijhorende subsidies behoudt.

Hoe gaat het dan verder?

Nadat je de aanvraag hebt ingediend neemt de bevoegde adviesraad het ingevulde dossier door en geeft advies. Daarna beslist het college van burgemeester en schepenen over de erkenning. 

Bij een hernieuwing van erkenning bekijkt Vrije Tijd het dossier. Wanneer het volledig is en de nodige bijlages bevat, wordt de erkenning automatisch verlengd. 

Indien het dossier onvolledig is of te laat, wordt de erkenning ingetrokken. Hiervan ontvangt de vereniging dan bericht.