Fietspunt aan station

Inhoud

Olen heeft een fietspunt aan het station dat beheerd wordt door mensen van het maatwerkbedrijf vzw De Sprong.

Medewerkers van vzw De Sprong verwijderen geregeld sluikafval en onkruid, zorgen ervoor dat de fietsen goed in de rekken staan, houden een oogje in het zeil om vandalisme of diefstal te voorkomen,…. De medewerkers gaan ook geregeld langs bij de fietsenstallingen aan de sporthal, de bibliotheek en aan ontmoetingscentrum De Vrede.

De medewerkers zorgen er ook voor dat zogenaamde ‘weesfietsen’, fietsen die in de openbare ruimte staan en lange tijd niet gebruikt worden, regelmatig gelabeld en weggehaald worden in samenwerking met de politie. Op die manier worden deze plaatsen niet nodeloos bezet.