Fietspunt aan station

Inhoud

Olen heeft een fietspunt aan het station dat beheerd wordt door mensen van het maatwerkbedrijf vzw De Sprong.

Medewerkers van vzw De Sprong verwijderen geregeld sluikafval en onkruid, zorgen ervoor dat de fietsen goed in de rekken staan, houden een oogje in het zeil om vandalisme of diefstal te voorkomen,…. De medewerkers gaan ook geregeld langs bij de fietsenstallingen aan de sporthal en de bibliotheek, aan ontmoetingscentrum De Vrede en lokaal dienstencentrum Komie Geire.

De medewerkers zorgen er ook voor dat zogenaamde ‘weesfietsen’, fietsen die in de openbare ruimte staan en lange tijd niet gebruikt worden, regelmatig gelabeld en weggehaald worden in samenwerking met de politie. Op die manier worden deze plaatsen niet nodeloos bezet.

Je kan aan het fietspunt ook jouw kapotte fiets laten staan voor een kleine herstelling bij fietspech volgens het altijd-thuiskomprincipe. Dat betekent dat je fiets hersteld wordt zodat je nadien weer veilig en reglementair thuis kan komen. Tijdens de periode dat medewerkers van De Sprong je fiets herstellen, kan je een reservefiets meenemen om je traject verder te zetten. 

Procedure

Hoe werkt het fietsherstelpunt?

  • Aan het station vind je een sleutelkastsysteem. Dit systeem wordt dagelijks van 07.00 tot 18.30 uur door de ploeg van De Sprong telefonisch beantwoord via 0478 69 18 59 (fietspunt Geel).
  • Je krijgt tijdens het telefoneren een code van het sleutelkastje waardoor je de vervangfiets kan nemen om je traject verder te zetten.
  • Medewerkers van De Sprong maken bijkomend met jou afspraken om je fiets te herstellen.
  • Zodra je fiets klaar is, kan je deze opnieuw gaan ophalen. Je brengt ook de vervangfiets terug.

Voor wie

Iedereen.