Vernieuwing fietspad Watertorenstraat

De Watertorenstraat blijft nog afgesloten tot ongeveer 30 augustus. Dat komt omdat wij aansluitend op de werken van Elia het fietspad tussen Watertorenstraat-Doffen en Watertorenstraat-Schippersweg gaan heraanleggen.

Werken Elia in eindfase

Sinds eind februari legt Elia ondergrondse elektriciteitskabels (150kV) aan in Watertorenstraat. Momenteel zitten de werken in eindfase. De laatste kabels worden gekoppeld en het wegdek wordt hersteld.

Waarom werken aan het fietspad?

Ondanks de komst van de nabijgelegen fietsostrade blijft ook het fietspad langs Watertorenstraat belangrijk voor fietsers van onder andere Aurubis, Umicore, industriezone Zavelheide en schoolgaande jeugd. Het fietspad in Watertorenstraat heeft met de jaren enorm aan comfort ingeboet. Daarom gaan we het slechte deel tussen Doffen en Schippersweg vernieuwen.

Periode van werken

Aangezien het fietspad in dezelfde projectzone ligt als de huidige werken van Elia vinden de werken aansluitend plaats. Zo kunnen we aan een stuk doorwerken en hoeft de straat niet meermaals afgesloten te worden voor doorgaand verkeer. 

Een overzicht:

  • Tussen 13 en 15 juni: laatste betonstort door Elia om het wegdek in Watertorenstraat te herstellen. Hierna volgen nog enkele kleine ingrepen.

  • Tot 13 juli: uitharden beton wegdek

  • Van 11 juli tot 1 augustus: bouwverlof

  • Van 1 augustus tot +- 30 augustus: heraanleg fietspad langs Watertorenstraat, in de zone Doffen-Schippersweg. 

De werken aan het fietspad kunnen niet vroeger omdat er geen beton verkrijgbaar is tijdens het bouwverlof. 

Hinder

Ook tijdens de werken aan het fietspad blijft Watertorenstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Enkel de zone Watertorenstraat tussen de kruispunten Leemanslaan-Watertorenstraat en Gestelstraat-Watertorenstraat kan open van zodra de werken van Elia ten einde zijn en de signalisatie is weggenomen (+- 13 juli).

We kiezen er bewust voor om de weg tijdens het bouwverlof - de korte periode dat er geen werken plaatsvinden - niet open te stellen. Dit zorgt voor verwarring en onduidelijkheid, zeker met het oog op het vele vrachtverkeer van en naar Umicore en Aurubis.

Momenteel zijn we nog in gesprek met Umicore en Aurubis om de werken aan het fietspad organisatorisch verder af te stemmen. Meer details lees je de komende weken op op onze website.

Gepubliceerd op vrijdag 3 jun 2022 om 10:12