GAS-boete voor foutief parkeren en stilstaan en negeren verkeersborden C3 en F103

Inhoud

Je kan een GAS-boete krijgen als je:

 • de regels voor het stilstaan en parkeren overtreedt.
 • de verkeersborden C3 (verboden toegang in beide richtingen) en F103 (voetgangerszone) negeert.

Hoe verloopt de procedure?

Maak je een overtreding?

 • Een politieagent stelt de overtreding vast en maakt een proces-verbaal op. Dit proces-verbaal wordt overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar.
 • Je ontvangt een gewone brief (geen aangetekende) met omschrijving van de overtreding en de betalingsuitnodiging. Je moet binnen de 30 dagen betalen.

Niet akkoord met de boete?

 • Je kan binnen de 30 dagen schriftelijk verweer indienen. Dat kan:
  • per mail: gasverkeer@geel.be
  • per post: Dienst Gemeentelijke Administratieve Sancties, Stelenseweg 92, 2440 Geel.
 • Je mag vragen om mondeling gehoord te worden als de boete hoger is dan 70 euro.
 • De sanctionerend ambtenaar beoordeelt je verweer.
  • Is die ongegrond? Dan krijg je opnieuw een uitnodiging om binnen de 30 dagen te betalen.
  • Is die gegrond? Dan wordt het dossier afgesloten of de boete herzien.
 • Ga je niet akkoord met het oordeel? Dan kan je in beroep gaan bij de politierechtbank.

In beroep gaan

Tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar is binnen de maand beroep mogelijk bij de politierechtbank.

Bedragen

De bedragen zijn wettelijk vastgelegd en zijn afhankelijk van de aard van de overtreding.

Categorie 1: 58 euro

 • overtredingen van een verbod voor stilstaan of parkeren op woonerven
 • parkeren in voetgangerszones
 • parkeren in tegengestelde rijrichting
 • onjuiste aanduidingen maken op de parkeerschijf
 • fiets hinderlijk of gevaarlijk parkeren
 • negeren verbodsbord verboden toegang in beide richtingen of voetgangerszone

Categorie 2: 116 euro

 • parkeren op het voetpad
 • parkeren op plaatsen voor personen met een handicap zonder de officiële kaart
 • ...

Wat is GAS 4?

Sinds de GAS-wet van 24 juni 2013 kunnen gemeenten bepaalde overtredingen op parkeren bestraffen met een gemeentelijke administratieve sanctie. Dit wordt GAS 4 genoemd.

De 5 Neteland-gemeenten (Herentals, Herenthout, Grobbendonk, Olen en Vorselaar) passen vanaf 1 februari 2022 de GAS 4-procedure toe. 

 

Regelgeving

Protocolakkoord

Voor deze inbreuken werd een protocolakkoord afgesloten met de procureur des Konings. In dit akkoord staan bepalingen over informatie-uitwisseling, de wijze van behandeling van de dossiers en rapportering.

Protocol Neteland.pdf1,6 Mb(pdf)

Meer info

Gemeentelijke administratieve sancties