GAS 5

Inhoud

Voortaan kan je in Olen een GAS-boete krijgen voor beperkte snelheidsovertredingen op plaatsen waar je maximaal 30 of 50 km per uur mag rijden. Dit wordt ook GAS 5 genoemd.

Alle details kan je nalezen in de politieverordening voor beperkte snelheidsovertredingen.

politieverordering kleine snelheidsovertredingen (GAS 5)135 Kb(pdf)

Over welke overtredingen gaat het?

De sanctionerend ambtenaar kan een GAS-boete geven voor snelheidsovertredingen die aan elk van volgende 5 voorwaarden voldoen:

 1. De overtreding vindt plaats op een weg waar een snelheidsbeperking van 30 km/u of 50 km/u geldt, ongeacht wie de wegbeheerder is.
 2. Je overschrijdt de maximumsnelheid met maximaal 20 km/u.
 3. De overtreding wordt vastgesteld door een automatisch toestel (bemand, onbemand, mobiel of vast).
 4. Je bent meerderjarig of een rechtspersoon.
 5. Er wordt op hetzelfde moment geen andere overtreding vastgesteld.

Wordt er niet aan al deze voorwaarden voldaan, dan wordt de snelheidsovertreding met een strafrechtelijke sanctie beboet.

Wie kan een GAS-boete krijgen voor een beperkte snelheidsovertreding?

 • Iedereen ouder dan 18 jaar
 • Rechtspersonen (vzw’s, vennootschappen,…)

Procedure

 • De politie stelt de overtreding vast met een vaste, mobiele, bemande of onbemande camera. Zij maken een proces-verbaal op dat ze binnen 14 dagen aan de sanctionerend ambtenaar bezorgen.De sanctionerend ambtenaar bezorgt dit proces-verbaal samen met de vermelding van de hoogte van de administratieve geldboete, binnen de 14 dagen na de dag waarop hij het proces-verbaal heeft ontvangen aan de overtreder.
 • Als overtreder krijg je daarna 30 dagen de tijd om de boete te betalen of te betwisten.

Hierna zijn er drie scenario’s mogelijk:

Je betaalt de boete binnen de 30 dagen

De procedure is volledig afgerond en stopt.

Je dient een schriftelijk verweer in binnen de 30 dagen

Ga je niet akkoord met de GAS-boete of geef je aan dat je niet de bestuurder was, dan kan je schriftelijk verweer indienen binnen 30 dagen na kennisgeving van de boete. Mondeling verweer is niet mogelijk.

Die je verweer in via het webformulier

Dien je verweer in via het webformulier

Vul het webformulier aanduiding bestuurder in

De sanctionerend ambtenaar beslist binnen 90 dagen of je verweer al dan niet gegrond is.

 • Vindt de sanctionerend ambtenaar het verweer ongegrond, dan ontvang je deze beslissing samen met een herinnering van de boete. Hierna heb je opnieuw 30 dagen tijd om de boete te betalen, tenzij je beroep aantekent tegen deze beslissing bij de politierechtbank.
 • Wordt het verweer als gegrond beoordeeld door de sanctionerend ambtenaar, dan wordt de boete verworpen en wordt het dossier afgesloten.

Je betaalt de boete niet en je dient geen verweer in

In dit geval wordt er een betalingsherinnering verstuurd per post.

Contact en openingsuren

Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties
Veiligheidshuis Ter Stokt
Stelenseweg 92
2440 Geel

Tel. 014 56 60 86
gassnelheid@geel.be

Enkel op afspraak

Reglementen - Politie en Gemeentelijk Administratieve Sancties