Gecombineerde vergunning/Single Permit

Inhoud

Ben je als niet-Europese onderdaan van plan om meer dan 90 dagen te werken in België? Dan moet je werkgever vóór je vertrek een gecombineerde vergunning aanvragen bij het bevoegde gewest. Deze vergunning geeft je het recht om hier te werken en te verblijven.

Voorwaarden

Je kan de voorwaarden nalezen op de website van de Vlaamse overheid

Procedure

Ruim voor je vertrek naar België moet je werkgever een aanvraag voor een gecombineerde vergunning indienen bij het bevoegde gewest, afhankelijk van waar het bedrijf waar je wil werken gevestigd is. 

Keurt het gewest je aanvraag goed, dan stuurt het deze door naar de Dienst Vreemdelingenzaken die op haar beurt een beslissing neemt over je verblijfsrecht. Als ook daar een goedkeuring volgt, dan ontvang je een document dat bewijst dat je meer dan 90 dagen mag werken en verblijven.

Meer info

Meer info vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Voor wie

Voor niet-Europese onderdanen die langer dan 90 dagen willen werken in België. 

Afhandeling

Als je op het moment van de toekenning van de gecombineerde vergunning nog niet in België bent, dan krijg je van de Belgische ambassade een visum om naar België te reizen. Bij aankomst meld je je zo snel mogelijk bij de dienst Burgerzaken.

Ben je al in België als je de vergunning krijgt, dan krijg je van je werkgever een aantal documenten waarmee je je zo snel mogelijk aanmeldt bij Burgerzaken.