Gemeentehuis

Inhoud

Het gemeentehuis had in 1744 de functie van schepenbank, de voorloper van het college van burgemeester en schepenen. Sinds de Belgische onafhankelijkheid in 1830 houdt de gemeenteraad er zitting. Ook vind je hier de gemeentelijke diensten Burgerzaken, Financiën, Administratie, Communicatie en HR en Personeelsadministratie.

Locatie: Dorp 1