Gemeentelijk feestmateriaal lenen

Inhoud

Organiseer je een activiteit of evenement in Olen? Dan kan je, zolang de voorraad strekt, feestmateriaal van het lokaal bestuur lenen. Vraag je materiaal op tijd aan. Reserveer enkel het materiaal dat nodig is voor de organisatie van je activiteit.
 

Welk materiaal kan je lenen?

 • nadarhekken
 • toogelementen (te bevestigen aan nadarhekken)
 • sokkels, vlaggenmasten en vlaggen (van Europa, België, Vlaanderen, provincie Antwerpen en Olen)
 • vuurkorven
 • podiumstukken en podiumopstapje
 • tentoonstellingspanelen
 • scheidingspanelen
 • tafels
 • stoelen
 • receptietafels
 • mobiele kiosk (enkel voor de Olense scholen, erkende verenigingen, buurtcomités en oudercomités)
 • geluidsmeter of geluidsbegrenzer

Olense scholen, erkende verenigingen, buurtcomités en oudercomités kunnen ook gebruikmaken van:

 • vaste elektriciteitskast, op volgende locaties:
  • parking ontmoetingscentrum De Vrede
  • Dorp 1
  • Dorp parking
  • P. Verhaertstraat
  • Keizershofstraat
 • mobiele elektriciteitskast
 • voedingskabel voor verdeelkasten
 • paddenstoel
 • een beamer
 • projectieschermen
 • een mobiel AED-toestel

Voorwaarden

De gebruiksvoorwaarden verschillen naargelang het gevraagde uitleenmateriaal en de gebruikerscategorie. Je kan alles nalezen in het uitleenreglement.

Gemeentelijk uitleenreglement voor organisatoren229,3 Kb(pdf)

Hoe reserveren?

Vraag je materiaal online aan.

Reserveer je materiaal

 • Erkende Olense verenigingen, scholen, buurt- en oudercomités kunnen het materiaal ten vroegste een jaar en uiterlijk vier weken vooraf de aanvraag indienen.
 • Andere aanvragen zijn ten vroegste negen maanden en uiterlijk vier weken vooraf mogelijk.
 • De aanvragen worden in volgorde van ontvangst behandeld.
 • Na goedkeuring ontvang je een schriftelijke bevestiging en de factuur. De reservatie is pas definitief als wij de betaling tijdig hebben ontvangen (ten laatste twee weken voorafJe moet steeds schriftelijk annuleren en ten laatste twee weken voor het evenement. Als je later annuleert, moet je de volledige huursom betalen.

Hoe annuleren?

Annuleren kan schriftelijk tot twee weken voor de gereserveerde datum. Niet of laattijdig geannuleerde reservaties worden steeds aangerekend.

Tarieven

De tarieven voor de huur en het transport zijn vastgelegd in het retributiereglement. Voor het uitlenen van materialen moet je een waarborg betalen. Als je verschillende materialen uitleent voor één activiteit, dan geldt de hoogste waarborg.

Retributiereglement uitlenen van materialen213,5 Kb(pdf)

Levering

Medewerkers van Technische Dienstverlening leveren het feestmateriaal en de kiosk volgens hun planning en uiterlijk op de gevraagde datum. De leveringen vinden enkel in Olen plaats.

De andere materialen moet je op eigen kosten ophalen bij en terugbrengen naar Vrije Tijd of Technische Dienstverlening (naargelang het materiaal dat je ontleent) volgens de gemaakte afspraken. Indien je materialen niet ophaalt of niet tijdig terugbrengt, wordt een administratieve kost of bijzondere vergoeding ingehouden van de waarborg.

Je krijgt de waarborg terug wanneer de materialen in goede staat terug zijn opgehaald of ingeleverd

Reglementen – verhuur infrastructuur en feestmateriaal

Retributies en tarieven – Vrije Tijd en welzijn