Gemeentelijke plannen

Ook de gemeente vertaalt haar visie op ruimtelijke ordening in een aantal concrete plannen

  • Het ruimtelijk structuurplan bepaalt de richting die we uitwillen.
  • Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) leggen de bodembestemming in bepaalde gebieden vast.
  • Bijzondere plannen van aanleg waren de voorlopers van de RUP's. Deze blijven geldig tot ze vervangen zijn door een nieuw RUP.
  • De stedenbouwkundige verordeningen bepalen de voorschriften die van toepassing zijn voor een afgebakend grondgebied of thema. In tegenstelling tot een RUP dat gebiedsgericht is, is een verordening meestal van toepassing op heel de gemeente.

Of zocht je naar...