Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

Inhoud

Een stedenbouwkundige verordening omvat het geheel aan stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn voor een afgebakend grondgebied of thema.

De voorschriften kunnen heel divers zijn. Het kan gaan over de kwaliteit van gebouwen of openbaar domein, maar ook over de vergunningen die verplicht zijn voor bepaalde werken, de lasten bij het uitvoeren van vergunningen,... .In tegenstelling tot een RUP dat gebiedsgericht is, is een verordening meestal gemeentebreed van toepassing. Het bepaalt generieke en vaak eerder technische regels. 
 
In Olen zijn er twee van toepassing.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

De intercommunale IOK heeft in opdracht van het gemeentebestuur een stedenbouwkundige verordening samengesteld. Met deze verordening wil de gemeente Olen verschillende ruimtelijke doelstellingen ondersteunen. Het gaat hierbij over:
  • voorschriften voor afmetingen van gebouwen, erfscheiding, bodemreliëf,...
  • bepalingen over parkeerplaatsen, fietsenstallingen;
  • voorschriften over het behoud en aanplanten van streekeigen groen;
  • voorschriften die aanzetten tot duurzame en kwalitatieve verkavelingen die betrekking hebben op zongerichtheid, creëren van pleinen, aanleggen van wegen, zachte verbindingen en andere infrastructuren.

De verordening is principieel van toepassing voor heel Olen.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening huiskavels, verkavelingen en parkeren790,5 Kb(pdf)

Deze gemeentelijke stedenbouwkundige verordening werd op 29 november 2012 goedgekeurd door de deputatie. 

Versterken woonkwaliteit

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor het versterken van de woonkwaliteit garandeert de minimale woonkwaliteit in nieuwe projecten . 

De verordening stelt dat elke woongelegenheid moet beschikken over een leefruimte, een keuken en een slaapkamer. Deze ruimtes zullen in geval van studio's in één kamer voorkomen. Ook een badkamer met wastafel en bad of douche voorzien van stromend koud en warm water is noodzakelijk. Het toilet mag in de badkamer geïnstalleerd worden. Naast een afzonderlijke berging moet een woongelegenheid een eigen buitenruimte hebben.

De verordening regelt eveneens de netto-oppervlakte per woongelegenheid en de nettovloeroppervlakte van alle afzonderlijke ruimten.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening woonkwaliteit183,5 Kb(pdf)

De gemeenteraad keurde op 1 oktober 2014 deze verordening goed.