Gemeente Olen

Gemeenteraad

De gemeenteraad, die 23 leden telt, is het beraadslagend orgaan van de gemeente. Het regelt als hoogste bestuursorgaan alles wat van gemeentelijk belang is en dat niet uitdrukkelijk aan een ander gemeentelijk orgaan is toevertrouwd.

De gemeenteraad vergadert minstens tienmaal per jaar. De vergaderingen zijn openbaar, behalve wanneer er persoonsgebonden materies worden besproken. In principe vergadert de gemeenteraad op de eerste woensdag van de maand. In augustus komt de raad niet samen. De agenda verschijnt een week op voorhand op de website.

LCP