Gemeenteraad

De gemeenteraad:

  • telt 23 leden.
  • is het hoogste bestuursorgaan.
  • regelt alles wat van gemeentelijk belang is en dat niet aan een ander gemeentelijk orgaan is toevertrouwd.
  • vergadert minstens tienmaal per jaar:
    • in principe de eerste woensdag van de maand
    • niet in augustus
    • de agenda verschijnt een week op voorhand op olen.meetingburger.net/gr.

Overzicht van besluiten

De agenda, de goedgekeurde notulen en de besluitenlijst vanaf januari 2019 vind je op olen.meetingburger.net/gr.

Beslissingen die we mogen vrijgeven, kan je inkijken bij het team Administratie. Maak hiervoor eerst een afspraak via administratie@olen.be.

Klacht tegen besluiten

Meer info over klachten indienen bij de toezichthoudende overheid vind je op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer.

Samenstelling