Gemeenteraadscommissie financiën

Inhoud

De gemeenteraadscommissie financiën komt minstens twee maal per jaar bijeen: bij de voorbespreking van de begroting en bij de opmaak van de rekening.

Per fractie zijn een aantal raadsleden afgevaardigd die in de gemeenteraadscommissie financiën zetelen. Volgende raadsleden nemen deel aan het overleg:

  • Gert Dierckx namens CD&V
  • Jan Verbist namens CD&V
  • Henk Vleugels namens CD&V
  • Jan Verhaert namens O1
  • Marc Verhulst namens O1
  • Dag Pas namens N-VA
  • Elke Tweepenninckx namens Groen (lid met raadgevende stem)
  • Marc Hannes namens Vooruit

Financieel directeur Marleen Smeyers treedt op als secretaris.