Gemeenteraadscommissie personeel en organisatie

Inhoud

De gemeenteraadscommissie bespreekt het gevoerde personeelsbeleid en adviseert hierover. De leden waken ook over de afstemming van het gemeentelijk beleid op vlak van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.

Per fractie zijn een aantal raadsleden afgevaardigd die in deze raadscommissie zetelen:

  • Christel Pluys namens CD&V
  • Jan Verbist namens CD&V
  • Henk Vleugels namens CD&V
  • Koen Laenen namens O1
  • Riet Smits namens O1
  • Annelies Horemans namens N-VA
  • Marc Hannes namens Vooruit