Gemeenteraadscommissie ruimtelijke ordening en openbare werken

Inhoud

De gemeenteraadscommissie voor ruimtelijke ordening en openbare werken heeft volgende taken:

  • advies geven bij alle belangrijke dossiers over ruimtelijke ordening.
  • advies geven bij ingrijpende openbare werken.

Per fractie zijn een aantal mensen afgevaardigd die in de gemeenteraadscommissie ruimtelijke ordening en openbare werken (RO&OW) zetelen.

Deze gemeenteraadsleden nemen deel aan het overleg:

  • Lisette Boeckx namens CD&V
  • Christel Pluys namens CD&V
  • Gert Dierckx namens CD&V
  • Marc Hannes namens Vooruit
  • Mario Verhaert namens O1
  • Marc Verhulst namens O1
  • Dag Pas namens N-VA