Gewestplan

Inhoud

Het gewestplan is een verouderd planningsinstrument dat enkel nog van kracht is op die plekken waar het niet vervangen werd door een nieuwer plan.

De meest recente gewestplannen dateren van 2000. Na 2000 zijn de bestemmingen van het gewestplan op vele plekken gewijzigd door de opmaak van 'ruimtelijke uitvoeringsplannen' (RUP's). 

Wil je weten welke bestemming geldt op een bepaald perceel, dan vraag je dat best na bij de medewerkers van Omgeving. Zij hebben een overzicht van alle geldende plannen (ruimtelijke uitvoeringplannen van gewest, provincie of gemeente, maar ook bijzondere plannen van aanleg) die het gewestplan intussen mogelijks hebben vervangen.

Wil je de oude gewestplannen raadplegen, dan kan dat op de website van GeoPunt (aan de linkerkant van het scherm 'gewestplan' kiezen).