Gezinszorg

Inhoud

De verzorgende biedt je aangepaste huishoudelijke hulp wanneer je dat om een of andere reden zelf niet meer kan. De hulpverlening is afhankelijk van je eigen situatie en behoeften. Enkele voorbeelden:

  • maaltijden bereiden
  • boodschappen doen
  • wassen en strijken
  • hulp bij het dagelijks toilet
  • morele steun bij ziekte of overlijden
  • luisteren en openstaan voor jouw bekommernissen en zorgen van alledag

Indien je enkel onderhoud van je woning wenst, kan je eventueel beroep doen op onze poetsdienst

Kostprijs

Je betaalt een bijdrage naar gelang je inkomen, gezinssamenstelling en mogelijke invaliditeit.

Als je zeer hulpbehoevend bent, krijg je een tariefvermindering.

Meer info

Meer info op de website van Welzijnszorg Kempen. Gezinszorg maakt deel uit van Welzijnszorg Kempen.