Goe Gespeeld-charter

Inhoud

Olen ondertekende het Goe gespeeld-charter en werd zo een Goe Gespeeld!-gemeente.

Waarom Goe Gespeeld?

Stilaan worden spelende kinderen een bedreigde soort: ze mogen geen lawaai maken, niks gevaarlijks doen, hebben te weinig speelruimte, mogen niet vuil worden,...

Goe Gespeeld! wil daarom een pleidooi houden voor écht spelen: over GOE spelen, zonder de 'd' want spelen is ook nooit 'af' of 't is soms met een hoek af.

Spelen is een kinderrecht. En toch is het vandaag niet meer evident om echt buiten te spelen. Met dit charter willen we een positief speelklimaat garanderen.

Wat betekent Goe Gespeeld in de praktijk?

In onze gemeente:

  • spelen kinderen in alle openbare ruimte.
  • spelen kinderen in het groen.
  • is spelen geen overlast.
  • kunnen kinderen zich veilig verplaatsen.
  • is er voldoende speelruimte voor georganiseerd jeugdwerk.
  • maken lokale beleidsmakers een verdraagzaam klimaat voor spelende kinderen.
  • houdt elke beleidsmaatregel rekening met de impact op kinderen en jongeren.
  • ontwerpen kinderen mee de openbare ruimte.

buitenspeelhelden Nette en Lander