Groenvisie voor Olen

Inhoud

Met een lijvige groenvisie ontwikkelt Olen voor het eerst een langetermijnvisie voor de aanleg en het onderhoud van openbaar groen. 

Met deze groenvisie zetten we in op de volgende hoofdlijnen:

  • de waarde(n) van het aanwezige groen behouden en versterken
  • de kwaliteit van het aanwezige groen verhogen
  • vergroten van de klimaatbestendigheid van de gemeente
  • vergroten van het groenbewustzijn en participatie vanuit de samenleving met aandacht voor sociale cohesie
  • compenseren van negatieve impact van barrières op de biodiversiteit

Het plan geeft inzicht in de waarde van het bestaand groen binnen onze gemeente op vlak van biodiversiteit, klimaat, gezondheid en identiteit, maar ook om te verkennen waar de potenties liggen om de biodiversiteit te verhogen, de gemeente meer klimaatbestendig te maken en tegelijkertijd een positieve bijdrage te leveren aan de gezondheid van de inwoners.

Groenvisie Olen51 Mb(pdf)