Heemkring De Linde vzw

Heemkring De Linde werd opgericht in 1974 en wil het cultureel erfgoed en de geschiedenis van onze gemeente zo goed mogelijk bewaren en in beeld brengen. De leden bestuderen het dagelijks
leven in onze regio doorheen de eeuwen en brengen die informatie tot bij jou in publicaties zoals de nieuwe digitale nieuwsbrief en het Lindeblad, het ledenblad dat zij twee keer per jaar uitbrengen.

Contact

Frans Willemsstraat 12 , 2250 Olen
Tel.
014266709
fonsliekens@proximus.be

Algemeen

Alfons Liekens

, 2250 Olen
GSM
014 26 67 09
fonsLiekens@proximus.be
Beheer je vereniging