Vervolg herinrichting Olen-Centrum

Startdatum: 06-05-2024

Stratenplan

Dorp 12, 2250 Olen
Het vervolg van de werken in Olen-Centrum start in het voorjaar van 2024. Waar we enkele jaren geleden de gewestweg en Ven aanpakten, is het dan de beurt aan het dorpsplein, de schoolomgeving van Willem Tell en enkele omliggende straten.

Waar wordt er gewerkt?

 • Herentalseweg: het gedeelte vanaf de Koning Boudewijnlaan (N152) tot en met het kruispunt met de Kijnigestraat
 • Tramstraat: volledig vanaf het kruispunt met Kijnigestraat tot aan het kruispunt met Oosterwijkseweg (N152), inclusief het kruispunt Tramstraat-Noorderwijkseweg-Voortkapelseweg
 • Voortkapelseweg: het gedeelte tussen Tramstraat en de knip ter hoogte van de schoolingang van Willem Tell
 • St.-Maartensstraat
 • Processieweg
 • Dorp en het dorpsplein tussen het gemeentehuis en de pastorie

Welke werken vinden er plaats?

 • Opbreken van alle verharding op het openbaar domein.
 • Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel voor regen- en afvalwater.
 • Vernieuwen van de ondergrondse leidingen van de nutsmaatschappijen waar nodig.
 • Het ondergronds brengen van de leidingen die nu nog bovengronds aan elektriciteitspalen hangen.
 • Vervangen van de straatverlichting door LED-verlichting.
 • De straten en pleinen op het openbaar domein herinrichten van rooilijn tot rooilijn.

De herinrichting moet ervoor zorgen dat het aangenamer wonen wordt in Olen-Centrum en dat het verkeer zo veilig mogelijk kan passeren.

Wanneer vinden de werken plaats? (update april 2024)

De voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen zijn in april 2023 afgerond.

De wegen- en rioleringswerken starten op maandag 6 mei. 

De werfzone wordt stap voor stap aangepakt. Sommige straten komen dus pas na een jaar aan de beurt.

overzicht van de fasen34,2 Mb(png)

Elke fase duurt zo’n 4 tot 6 maanden. Onder voorbehoud van een vlot verloop duren de werken in zijn totaliteit zo'n twee jaar.

Opgelet: op sommige momenten kunnen er meerdere fases tegelijkertijd lopen. 

Wil je meer weten over de inrichting van een specifieke straat? Bekijk hieronder het ontwerpplan. Op dit plan kan je zien welke groenaanplanting, verharding en signalisatie er in elke zone wordt aangebracht. Je kan in- en uitzoomen.

ontwerpplan4 Mb(jpg)

Planning

Starten doen we in Herentalseweg en een deel van Processieweg.

Concreet gaat het om: 

 • Herentalseweg van net voor Koning Boudewijnlaan (N152) tot en met het kruispunt met de Kijnigestraat 
 • Kruispunt Herentalseweg – Kijnigestraat - Tramstraat
 • het deeltje Processieweg vanaf Herentalseweg tot aan de paaltjes van de doodlopende straat 

De aanleg van het nieuw rioleringsstelsel wordt, mits een vlot verloop van de werken, afgerond tegen begin september. De volledige afwerking van deze zone wordt verwacht tegen het einde van het jaar. Vanaf dan zal doorgaand- en plaatselijk verkeer opnieuw mogelijk worden.

Tijdens de afwerkingsfase aan Herentalseweg, zullen de werken geleidelijk aan opschuiven naar de driehoek tussen de Sint-Maartensstraat, het tweede deel van  Herentalseweg met uitmonding in Tramstraat en het tweede deel van Processieweg. De Sint-Maartensstraat wordt aangepakt tot aan het dorpsplein.  

Hinder

Hinderpremie bedrijven

Hinder door werken voor jouw deur? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een hinderpremie. Je krijgt in dat geval voor de start van de werken automatisch een brief van VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. 

Voorwaarden voor de hinderpremie: 

 • Je hebt een kleine onderneming met maximaal 9 werknemers. 
 • Je hebt direct klantencontact in je zaak. 
 • Je ervaart ernstige hinder door wegenwerken. 

Een brief ontvangen? Vraag dan tijdig je premie van 2.000 euro aan via VLAIO. 

Premie aanvragen

ls de hinder tijdens de werken zo ernstig dat je je zaak tijdelijk moet sluiten, dan kan je onder bepaalde voorwaarden een bijkomende sluitingspremie krijgen. Ook deze aanvraag gebeurt online.

Heb je geen brief ontvangen en denk je toch in aanmerking te komen voor de hinderpremie? Of heb je bijkomende vragen?  

 • Neem rechtstreeks contact op met VLAIO via hinderpremie@vlaio.be of 0800 20 555.  
 • Of vraag hulp aan je ondernemersorganisatie. 

Extra info

Status
Gepland
Aannemer
APK Wegenbouw
Kostprijs

zo'n 6,7 miljoen euro inclusief btw 

Laatste wijziging: woensdag 24 apr 2024 om 13:19

Contactpersoon

Kim Colson, toezichter lokaal bestuur Olen
kim.colson@olen.be


Karel Nijs, diensthoofd Technische Dienstverlening
karel.nijs@olen.be