Het Olens Boerke

Inhoud

Het Olens Boerke bevindt zich op het kruispunt Pastoriestraat-Beilen. Het werd aangekocht met geld van 1.000 jaar Olen, de vzw die de festiviteiten tijdens de millenniumviering in 1994 organiseerde en coördineerde. In 1998 werd het beeld ingehuldigd. 

Locatie: pleintje hoek Beilen en Pastoriestraat

Olens boerke