Hoe kan je een bouwovertreding melden?

Inhoud

Doe je aanvraag online

Ga je liever persoonlijk langs bij een medewerker van Omgeving om je melding door te geven? Maak dan een afspraak op het nummer 014 27 95 08. 

Wij treden niet op bij een ruzie tussen buren, de betwisting van eigendomsrechten, huurrechten, erfdienstbaarheden, schade,... Voor deze dingen kan je terecht bij de lokale politie.

Wat gebeurt er met je melding?

We behandelen elke melding discreet. Eerst doen we een vooronderzoek op kantoor. We kijken na of de stedenbouwkundige voorschriften en de goede ruimtelijke ordening worden nageleefd. Indien nodig, doen we een controle ter plaatse.

Stellen we geen overtreding vast? Dan sluiten we het dossier af.

Is er wel degelijk sprake van een bouwovertreding? Dan volgen we een vaste procedure.

Bekijk de verschillende stappen

Welke meldingen behandelen we eerst?

We stellen een aantal prioriteiten als we bouwovertredingen beoordelen. Die zijn vastgelegd op basis van het algemeen belang (een goede ruimtelijke ordening), niet op private belangen.

Bekijk de prioriteitenlijst