Infrastructuursubsidies voor verenigingen

Inhoud

Kwaliteitsvolle en veilige infrastructuur is belangrijk voor het verenigingsleven. Daarom kunnen erkende Olense verenigingen steun vragen als:
  • ze een perceel grond of een bestaande onroerende constructie kopen
  • ze bouwen, verbouwen of een terrein inrichten
  • ze bijkomende duurzame infrastructuurwerken uitvoeren

Voorwaarden

De voorwaarden vind je terug in het subsidiereglement. Lees deze grondig door zodat je je aanvraag tijdig indient en van de nodige documenten voorziet.
 
 

Bedrag

  • investeringssubsidie voor de aankoop van een perceel grond of van een bestaande onroerende constructie of voor het bouwen, herbouwen of inrichten van een terrein: 75% van de geraamde kosten (maximaal 100.000 euro)
  • subsidie voor bijkomende duurzame infrastructuurwerken: 60% van de bewezen kosten (maximaal 20.000 euro)
De som van de toegekende subsidie(s) mag over vier jaar het maximumbedrag niet overschrijden.
 
Let op: de aanvraagtermijn is afhankelijk van de aangevraagde subsidie.

Subsidies – Vrije Tijd en verenigingen