Inschrijving niet-Belg (eerste aanmelding)

Inhoud

Kom je uit het buitenland en wil je permanent of langer dan 3 maanden in België komen wonen? Meld je dan binnen de 8 werkdagen na aankomst in België bij de dienst Burgerzaken. We bekijken samen met jou aan welke voorwaarden je voldoet om een verblijfsaanvraag in te dienen. 

Procedure

Maak een afspraak bij Burgerzaken

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart of paspoort van je land van herkomst
  • drie recente pasfoto's van jou en van alle gezinsleden. Op de website van de federale overheid vind je de voorwaarden waaraan de foto moet voldoen.
  • je rijbewijs en dat van alle gezinsleden 
  • eventueel een afschrift van je huwelijksakte als je echtgenoot/echtgenote mee verhuist 
  • eventueel een afschrift van de geboorteakte van je kind als het mee verhuist

Kostprijs

De prijs van de procedure is afhankelijk van het soort verblijfsaanvraag.