Inschrijving niet-Belg (eerste aanmelding)

Inhoud

Kom je uit het buitenland en wil je permanent of langer dan 3 maanden in België komen wonen? Meld je dan binnen de 8 werkdagen na aankomst in België bij de dienst Burgerzaken. We bekijken samen met jou aan welke voorwaarden je voldoet om een verblijfsaanvraag in te dienen. 

Procedure

Maak een afspraak (EU-burger)

Maak een afspraak (niet-EU burger)

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart of paspoort van je land van herkomst
  • een recente pasfoto van jou en van alle gezinsleden. Op de website van de federale overheid vind je de voorwaarden waaraan de foto moet voldoen.
  • je rijbewijs en dat van alle gezinsleden 
  • eventueel een afschrift van je huwelijksakte als je echtgenoot/echtgenote mee verhuist 
  • eventueel een afschrift van de geboorteakte van je kind als het mee verhuist

Kostprijs

De prijs van de procedure is afhankelijk van het soort verblijfsaanvraag.