Interlokale vereningingen

Een interlokale vereniging  realiseert kleinere projecten. Het is een samenwerkingsverband van gemeenten en heeft geen rechtspersoonlijkheid en geen beheersoverdracht.

Er is een directiecomité dat is samengesteld uit minstens één afgevaardigde van elke deelnemende gemeente. Deze afgevaardigden worden aangewezen onder de gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen.