IOK

Inhoud

De Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen, afgekort IOK, ondersteunt de deelnemers, op hun uitdrukkelijke vraag, bij de uitvoering van hun taken. Dat gebeurt door:

 •  ondersteunende diensten te verlenen.
 • de samenwerking tussen de gemeenten te bevorderen.
 • de ontwikkelingsinitiatieven in het belang van de groep van de aangesloten gemeenten en de regio ervan te nemen of te bestendigen. 

IOK heeft een heel uitgebreid takenpakket met activiteiten waarbij de lokale besturen naargelang hun eigen keuze al dan niet bij kunnen aansluiten en bijdragen in de werkingskosten. Enkele voorbeelden:

 • juridische dienstverlening op vlak van:
  • milieu
  • ruimtelijke ordening, stedenbouw en ruimtelijke planning
  • administratief recht en grondwettelijk recht
  • diverse rechtstakken
 • handhaving milieu
 • handhaving ruimtelijke ordening
 • Gemeenschappelijke interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk
 • cel veiligheid speelterreinen
 • Kempens Woonplatform met de onderdelen:
  • uitwerking lokaal woonbeleid
  • leegstand en verwaarlozing
  • conformiteitsonderzoeken
 • GIS-co√∂rdinatie
 • Intergemeentelijke Aankoopdienst
 • Informatieveiligheid (enkel voor hulpverleningszones en politiezones)
 • Intercommunaal Centrum voor Geweldbeheersing (enkel voor politiezones)

Zowel het OCMW als de gemeente maken deel uit van deze vereniging.

Meer informatie over de historiek en de statuten vind je op de website van IOK.