Jaarrekening 2023

Inhoud

In de jaarrekening proberen we een evaluatie te maken van het afgelopen jaar en een aantal conclusies te trekken voor de komende aanpassingen van het meerjarenplan.

Daar waar de jaarrekening vroeger een louter financieel overzicht gaf van uitgaven en ontvangsten gedurende het vorig boekjaar, heeft de BBC-jaarrekening de ambitie om een leesbaar document te zijn dat inzicht geeft in de uitvoering van het beleidsplan en de financiƫle toestand van de organisatie.

Jaarrekening 2023 gemeente en OCMW5,1 Mb(pdf)