Jeugdraad

Inhoud

De jeugdraad streeft naar een kindvriendelijk Olen. De raad kijkt toe op het behoud, de verbetering en uitwerking van een integraal jeugdbeleid, als rode draad doorheen al de sectoren en in het belang van alle kinderen en jongeren van de gemeente. 

De leden:

 • komen minimaal twee keer per jaar samen.
 • geven advies over alle beleidsitems over kinderen en jongeren.
 • brengen overleg en uitwisseling tot stand tussen jeugdverenigingen.
 • organiseren thematische bevragingen, denkavonden of informatiemomenten.
 • nemen via afvaardiging deel aan de vrijetijdsraad.

Wie kan lid worden?

 • Je bent minstens 16 jaar.
 • Je hebt voeling, interesse en expertise met de beleidsitems over kinderen en jongeren.
 • Je woont in Olen of neemt een engagement op in een Olense erkende jeugdvereniging.
 • Je kan en durft met een brede en kindvriendelijke blik naar het Olens beleid kijken.
 • Je hebt geen politiek mandaat bij de gemeente of het OCMW.

Interesse? Stel je kandidaat

Samenstelling

De jeugdraad is pluralistisch samengesteld en bestaat uit ten hoogste twee derde van de leden van hetzelfde geslacht.

De jeugdraad is samengesteld uit minimaal vier en maximaal twaalf effectieve leden. De effectieve leden zijn: 

 • twee vertegenwoordigers per Olense jeugdvereniging
 • onafhankelijke jeugd