Zin in een nieuwe job? Wij zoeken enkele collega's

Momenteel zijn we op zoek naar een HR business partner, een administratief medewerker Technische Dienstverlening, een beleidsmedewerker milieu en lokale economie, een beleidsmedewerker mobiliteit en een adviseur ruimtelijke ordening.

HR business partner

Samen met je HR-collega's heb je diverse opdrachten. Zo verzorg je de dagdagelijkse personeelsadministratie (verloning, tijdsregistratie, nakomen van juridische verplichtingen, opleveren van rapporteringen,…) en werk je mee aan rekrutering, selectie, onboarding en retentie. Je hebt oog voor het welzijn op de werkvloer en draagt je steentje bij aan een goede interne communicatie. Ook taken zoals het coördineren en implementeren van HR-beleidsprojecten en het verzamelen en analyseren van HR-data behoren tot je jobinhoud. 

  • Voltijdse job van onbepaalde duur
  • Solliciteren kan tot en met 23 januari

Meer info en solliciteren

Administratief medewerker Technische Dienstverlening

Je bent mee verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van team Technische Dienstverlening. Dankzij jou kunnen de medewerkers hun job correct, kwalitatief en veilig uitvoeren. Ook de klanten van Technische Dienstverlening kunnen rekenen op jouw hulp: jij bent, samen met je collega, het eerste aanspreekpunt voor vragen, meldingen of klachten. 

  • Voltijdse job van onbepaalde duur
  • Solliciteren kan tot en met 16 januari

Meer info en solliciteren

Beleidsmedewerker milieu en lokale economie

Je bent verantwoordelijk voor de uitrol van projecten binnen het beleidsdomein milieu, klimaat en duurzaamheid. Op deze manier draag je bij aan Olen als een aangename, klimaatrobuuste gemeente die duurzame keuzes maakt. Daarnaast ben je hét aanspreekpunt voor de diverse doelgroep van lokale ondernemers binnen Olen, denk maar aan de talrijk aanwezige industrie, Shopping Park Olen, kleinhandel, horeca-aangelegenheden, KMO-partners, vrije beroepen,…. Je onderzoekt op welke manier het bestuur vanuit zijn rol als lokale overheid een meerwaarde kan betekenen voor de bedrijvigheid en de beleving van de lokale
handel in Olen.

  • Voltijdse job van onbepaalde duur.
  • Solliciteren kan tot en met 10 januari

Meer info en solliciteren

Beleidsmedewerker mobiliteit

Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en opvolging van een duurzaam mobiliteitsbeleid binnen de gemeente Olen. Het is jouw taak om ervoor te zorgen dat iedereen zich op een vlotte en veilige manier in het verkeer kan verplaatsen en dat onze gemeente economisch aantrekkelijk is omwille van haar goede bereikbaarheid. Je werkt nauw samen met verschillende actoren, evalueert de mobiliteitstoestand en neemt initiatieven ter verbetering van de veiligheid en doorstroming.

  • Voltijdse job van onbepaalde duur.
  • Solliciteren kan tot en met 10 januari

Meer info en solliciteren

Adviseur ruimtelijke ordening

Je onderzoekt omgevingsvergunningaanvragen, ruimtelijke plannen en stedenbouwkundige inlichtingen. Je analyseert en geeft advies aan verschillende partijen (politiek bestuur, team, onze klanten). Op deze manier draag je bij aan een aantrekkelijke publieke ruimte, behoud van kwaliteitsvolle open ruimte, vernieuwende ideeën voor wonen en behoud van het dorpse karakter.

  • Voltijdse job van onbepaalde duur.
  • Solliciteren kan tot en met 10 januari

Meer info en solliciteren

Gepubliceerd op dinsdag 21 dec 2021 om 09:22