Kerk O.-L.-V.-Olen

Inhoud

De monumentale Onze-Lieve-Vrouwkerk uit 1865-1866 beheerst de volledige noordkant van het rechthoekig, beboomd dorpsplein. Haar nogal recente inplanting en ouderdom blijkt niet alleen uit het architecturaal totaalbeeld maar ook uit de niet-conventionele oriëntatie, waarbij het koor naar het noord-noodwesten gericht is. Bij oudere kerken 'kijkt' het koor immers steeds naar het oosten. Vanaf de 19de eeuw houdt men bij de inplanting van nieuwe kerken meer rekening met andere motieven zoals het bestaande wegennet en de beschikbare ruimte.

Architecturaal behoort deze parochiekerk tot de neogotiek met zijn typische steunberen en spitsbogen. De gevels eindigen steevast op sierlijke baksteenfriezen met ruit- en muizentandmotieven. In de basilicale benedenkerk staan zowel rondvensters (middenbeuk) als spitsboogramen (zijbeuken).

Meer nog dan de buitenarchitectuur is het interieur duidelijk neogotisch door het veelvuldig gebruik van de spitse scheibogen. Het kerkmeubilair (biechtstoelen, retabelaltaar) is eveneens overwegend neogotisch. De beelden dateren uit de 19de en de 20ste eeuw en hebben een geringe kunsthistorische waarde. De moderne glasramen (1965) werden vervaardigd in het atelier van de bekende Antwerpse kunstenaar Jan Huet.

kerk O.-L.-V.-Olen

Locatie: Boekel