Hoe een standplaats aanvragen?

Inhoud

Momenteel zijn er geen vrije standplaatsen meer. Als er een standplaats vrijkomt, maken we de vacature bekend via deze website. Als je aan de voorwaarden voldoet, kan je je kandidaat stellen voor deze plaats.

De standplaatsen op de openbare kermissen worden toegewezen voor de duur van de kermis of per abonnement. Het abonnement heeft een duur van vijf jaar. Na afloop wordt het stilzwijgend verlengd behalve als het wordt opgezegd.

Meer info over de voorwaarden, prijs en toewijzing van de standplaatsen vind je in het retributie- en kermisreglement.

Retributies en tarieven – Vrije Tijd en welzijn