Kijk het beleidskader ‘traag netwerk’ in

Van 13 juli tot en met 11 augustus kan je tijdens de openingsuren en na afspraak het beleidskader 'traag netwerk' inkijken in het boekelhuis.

Ruimte voor veilig wandelen en fietsen, kansen voor de natuur: gemeente Olen kent de voordelen van trage wegen. Daarom lieten we ons in 2023 helpen door het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete voor de opmaak van een beleidskader ‘traag netwerk’. 

Wat zijn trage wegen?

Trage wegen zijn paden voor niet-gemotoriseerd verkeer zoals veldwegen, jaagpaden, oude treinbeddingen, bospaden en doorsteekjes,... Je vindt ze zowel tussen de velden als in de dorpskern. Verhard of onverhard, breed of smal: een trage weg kan alle vormen aannemen. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste weggebruikers. Of een weg traag is, hangt dus uitsluitend af van de gebruikers.

Wat houdt het beleidskader in?

Het beleidskader moet ervoor zorgen dat onze trage wegen zowel nu als in de toekomst goed beheerd en beschermd worden. Het bestaat uit vijf onderdelen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:

1. Het afwegingskader

Hierin wordt uitgelegd wat trage wegen zijn en welke soorten er bestaan. Verder geeft het ons ook de richtlijnen mee over hoe we in de toekomst zullen beslissen over onze trage wegen.

2. De toetsstenen

Deze vormen de richtlijnen om de algemene doelen en principes uit ons gemeentewegendecreet te verduidelijken en aan te vullen.  Ze geven ons duidelijke regels voor het aanleggen, aanpassen, verplaatsen en verwijderen van trage wegen. Alsook voor het beheer, onderhoud en de inrichting ervan.

3. Operationele beleidskeuzes

Met deze keuzes kan de gemeente stap voor stap werken aan het realiseren van een kansenkaart en haar visie op lange termijn.

4. Kansenkaart

Dit is een visie op hoe het trage netwerk er in Olen moet uitzien in de toekomst. Het helpt bij het identificeren en motiveren van alle zinvolle ingrepen en maatregelen.

5. Voorbeelddocumenten

Op basis van deze voorbeelden kan de gemeente steeds gegronde beslissingen maken over zaken die invloed hebben op het traag netwerk.   

Inkijken van het beleidskader

Wil jij meer inzicht in hoe we de trage wegen in onze gemeente zullen aanpakken in de toekomst?

Van 13 juli tot en met 11 augustus kan je in het boekelhuis het beleidskader inkijken. Maak vooraf een afspraak met de medewerkers van Omgeving op 014 27 95 08 of vraag digitaal een afspraak aan

Vraag een afspraak aan

Gepubliceerd op dinsdag 9 jul 2024 om 13:47