Kind erkennen

Inhoud

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap of (mee)moederschap bestaat tussen jezelf en een kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten tegenover je kind als je partner.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.

Voorwaarden

De moeder of het kind moeten toestemming geven voor de erkenning

  • Bij de erkenning van een ongeboren kind of een kind jonger dan 12 jaar is toestemming van de moeder vereist.
  • Als het kind tussen 12 en 18 jaar is, moeten zowel de moeder als het kind zelf toestemmen.
  • Als het kind meerderjarig is, moet alleen het kind toestemming geven.

Procedure

Een kind kan erkend worden:

  • bij voorkeur en indien mogelijk voor de geboorte, met een attest van de gynaecoloog 

         Maak een afspraak

  • bij de geboorteaangifte
  • na de geboorte

         Maak een afspraak

Je kan deze erkenning enkel ter plaatse bij Burgerzaken aanvragen. Je krijgt de bijhorende akte meteen mee. Wil je nadien een kopie opvragen? Dat kan via het e-loket.

Vraag een kopie van de postnatale erkenningsakte aan

Vraag een kopie van de prenatale erkenningsakte aan

Wat meebrengen

  • identiteitskaart van de moeder en de erkenner
  • medisch attest met de vermoedelijke bevallingsdatum (bij erkenning voor de geboorte)

Als één van de ouders geboren is in het buitenland of niet is ingeschreven in een Belgische gemeente, neem je best contact op met Burgerzaken om na te gaan welke andere documenten nog nodig zijn.