Klachten of problemen afvalophaling

Inhoud

Klachten over een vergeten huisvuilzak, een niet-leeggemaakte GFT-container,… maak je rechtstreeks over aan de ophaaldienst.

Een overzicht van wie te contacteren voor welk onderwerp:

Gerelateerde items