Klokkenluidersregeling

Inhoud

Het Bestuursdecreet voorziet een procedure voor de melding van inbreuken en bescherming van melders, gebaseerd op de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement. 

Wat is een klokkenluider?

Een klokkenluider is iemand die wantoestanden in een organisatie signaleert. Dat kan een medewerker zijn, maar ook iemand anders die voor het werk in contact komt met deze organisatie, zoals vrijwilligers, ex-medewerkers, familieleden van medewerkers,…

Klokkenluiders kunnen situaties aankaarten waar ze zelf last van hebben, maar ook praktijken die ongezond zijn voor medewerkers, klanten of de organisatie zelf.

Welke inbreuken kan je melden?

Je kan een melding doen over inbreuken die je vanwege je werkrelatie met de gemeente Olen verkreeg. 

Een melding is iets anders dan een klacht. Het moet gaan over een handeling of een nalatigheid die onrechtmatig is, of die de regelgeving schendt.

Hoe kan je een inbreuk melden?

Als niet-medewerker van gemeente Olen kan je terecht bij Audit Vlaanderen:

  • telefonisch: 02 553 45 55
  • per mail: melding.audit@vlaanderen.be
  • per brief: Audit Vlaanderen, Havenlaan 88 – bus 24, 1000 Brussel

Ben je een medewerker van gemeente Olen? Dan maak je bij voorkeur een melding bij de algemeen directeur. Hij is het intern aanspreekpunt. Meer info vind je op het intranet.

Je kan anoniem een melding maken.

Welke bescherming geniet je?

Al je gegevens worden vertrouwelijk behandeld en je identiteit wordt beschermd. Bovendien ben je beschermd tegen represailles.

Hoe verloopt de procedure?

  • Ten laatste 7 dagen nadat je de melding hebt gedaan, krijg je een bevestiging van ontvangst van de melding, tenzij de melding intussen al afgehandeld is.
  • De juistheid van de informatie wordt nagegaan en er worden gepaste maatregelen genomen als er een vermoeden van een inbreuk is.  
  • Binnen de drie maanden krijg je informatie over wat er met je melding is gebeurd. Je verneemt welke maatregelen er genomen zijn of genomen zullen worden en de redenen daarvoor. Er wordt geen informatie vrijgegeven die afbreuk doet aan het interne onderzoek of die het onderzoek of jouw rechten schaadt.