Koopwaar plaatsen op openbaar domein

Inhoud

Wil je bij je handelszaak koopwaar uitstallen op domein domein? Dan moet je toelating aanvragen. Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing binnen de 45 kalenderdagen vanaf de ontvangst van je aanvraag.

Vraag je vergunning online aan

Bedrag

10 euro per m² en per jaar, met een minimum van 150 euro.

Bereid je dossier goed voor

Een goed samengesteld aanvraagdossier zorgt voor een vlotte afhandeling van je aanvraag. Voeg daarom deze bijlage bij aan je digitale dossier:

  • een plaatsbeschrijving van het openbaar domein
  • een duidelijke situatietekening met de juiste afmetingen en met een omschrijving van de constructie waarop je de koopwaren uitstalt.
  • drie duidelijke kleurenfoto's van de zaak en de omgeving in deze perspectieven: