Leefloon

Inhoud

Als je geen of een te laag inkomen hebt, kan je een leefloon aanvragen. Het leefloon is meer dan alleen maar een basisinkomen. Er gaat veel aandacht naar opleiding en de verhoging van de kansen op tewerkstelling.

De maatschappelijk werker zoekt samen met jou naar een hulpverlening op maat en giet dit in een contract: het Geïndivualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI). In dit contract kan bijvoorbeeld staan hoeveel sollicitatiebrieven je per week dient te versturen, hoe het OCMW jou daarbij begeleidt, dat je regelmatig aanwezig dient te zijn in het geval je lessen volgt,...

Procedure

Op de website van Vlaanderen vind je alle bedragen en voorwaarden.