Leegstand tegengaan

Inhoud

De gemeente wil leegstand en verval van woningen tegengaan. Voor elk bestaand gebouw dat je opnieuw in gebruik neemt, moet je immers geen onbebouwde ruimte aansnijden. 

IOK is onze partner in dit verhaal. Zij zijn bevoegd voor:
  • de vaststelling van leegstand
  • de opmaak en het bijhouden van het leegstandregister
  • de beroepsprocedure
  • de aanvragen tot schrapping

Hoe wordt leegstand vastgesteld?

Heb je een vermoeden van leegstand? Laat het ons weten via omgeving@olen.be of 014 27 95 08.

Als er inderdaad een vermoeden van leegstand is, gaat IOK dit voor ons onderzoeken. Als de medewerker vaststelt dat het gebouw minimaal 12 maanden leegstaat, maakt hij een administratieve akte op en brengt de eigenaar hiervan op de hoogte. Het gebouw wordt mee opgenomen in het leegstandsregsiter.
 
Eigenaars van panden in het leegstandregister moeten een jaarlijkse heffing betalen. In bepaalde gevallen kunnen ze een vrijstelling vragen. Een lijst van deze vrijstellingen staat in het gemeentelijk belastingreglement op leegstand van gebouwen en woningen.
 

Hoe kan je in beroep gaan tegen deze beslissing?

Als eigenaar heb je 30 dagen tijd om beroep aan te tekenen tegen de beslissing in deze administratieve akte. Het is aan de eigenaar(s) om te bewijzen dat de woning of het gebouw niet leegstond. Na indiening van het beroep heeft IOK 90 dagen de tijd om een beslissing te nemen over het ingediende beroep en de opname van het pand in het leegstandregister.

Kan je je pand laten schrappen uit het leegstandregister?

Als je kunt bewijzen dat je pand zes opeenvolgende maanden in gebruik is, kun je bij IOK een schrapping uit het leegstandregister aanvragen.

Geef het gebouw een alternatieve bestemming

In plaats van een gebouw leeg te laten staan, kan je het beter een tweede leven schenken. Er zijn verschillende mogelijkheden: je kan het renoveren, verkopen, verhuren aan een sociaal verhuurkantoor,... Bovendien vermijd je zo dat je jaarlijks een heffing moet betalen.

Meer info: IOK, Dirk Poelmans, 014 53 51 26, leegstand@iok.be