Lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning

Inhoud

Het lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning streeft naar de kwalitatieve organisatie en afstemming van kinderopvang in Olen en het bevorderen van een integraal kinderopvangbeleid.

De leden:

 • geven advies over het lokale kinderopvangbeleid.
 • volgen de beleidsdoelstellingen over kinderopvang op.
 • geven advies aan Kind en Gezin over de uitbreiding van de kinderopvang in Olen.
 • geven informatie aan de lokale partners en gebruikers over het lokaal beleid kinderopvang en het lokaal kinderopvangaanbod.
 • brengen overleg en uitwisseling tot stand tussen alle relevante lokale partners zoals kinderopvanginitiatieven, vrije tijd en onderwijs.
 • verzamelen documentatie en informatie over kinderopvang.

Samenstelling

Het lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning is samengesteld uit vertegenwoordigers van lokale actoren kinderopvang en al wie invulling geeft aan buitenschoolse activiteiten voor lagereschoolkinderen.

Het bestaat uit volgende effectieve leden met een afvaardiging van:

 • groepsopvang Snuffel: Stijn Peeraer (plaatsvervanger: Linsy Witvrouwen)
 • groepsopvang Engeltjes&Bengeltjes: Tiny Van Bel
 • groepsopvang Olliebollie: Hanne Vermeiren
 • groepsopvang PIEP: Anja Roofthooft
 • FERM: Ann Laeremans
 • Gezinsopvang Fladdertje: Nel Janssens
 • Buitenschoolse kinderopvang KIKOEN: Ruben De Bruyn (plaatsvervanger: Nathalie Swolfs)
 • Team Vrije Tijd: Marlies Valgaeren
 • Kraamzorg Familiehulp: Linda Paulussen
 • Gezinsbond: Mia Van Dionant
 • Kind en Gezin: Katja Vanstallen (plaatsvervangers: Anne-Leen Vervoort, Inge Verellen)
 • directie Willem Tell: Nathalie Suy
 • directie De Kleine Wijzer: Ellen Cambré
 • directie de Kriebel: Marc Mertens
 • directie De Knipoog: Guy Verrezen
 • directie Toermalijn: Ruben Veraghtert
 • oudercomité Willem Tell: Joke Lievens
 • oudercomité De Kleine Wijzer: Noëlla Boeckx
 • oudercomité de Kriebel: Jurgen Cools
 • oudercomité De Knipoog: Dennis Smulders
 • oudercomité Toermalijn: Goele Jimenez