Mantelzorgverlof

Inhoud

De federale en Vlaamse overheid bieden verschillende verlofmogelijkheden aan om mantelzorg en werk te combineren.

Je kan als mantelzorger met een erkenningsattest voor het sociaal voordeel bij je werkgever mantelzorgverlof aanvragen.

Voorwaarden

  • Je bent een mantelzorger.
  • Je hebt een erkenningsattest voor het sociaal voordeel.
  • Je werkt voltijds of deeltijds.

Procedure

Je vraagt het verlof aan door een aangetekend schrijven of een brief te bezorgen aan je werkgever met het bewijs van je erkenning als mantelzorger met het sociaal voordeel.

Zorg je voor één persoon?

  • Als je voltijds of deeltijds werkt, kan je drie volledige maanden mantelzorgverlof opnemen.
  • Als je voltijds werkt, kan je er ook voor kiezen om een halftijdse of 1/5de vermindering op te nemen. Dit kan voor zes volledige maanden. 

Zorg je voor meerdere personen?

  • Per zorgvrager kan je drie maanden mantelzorgverlof opnemen, met een maximum van zes maanden over je volledige loopbaan als je het maximumverlof voltijds opneemt.
  • Neem je het mantelzorgverlof halftijds op of verminder je je tewerkstelling met 1/5de, dan geldt een maximum van twaalf maanden over je volledige loopbaan.

Meer info

Bekijk de website van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg.