Meerjarenplan

Als we kijken naar 2025, hoe wil het bestuur dan dat Olen eruitziet? Het antwoord op deze vraag vind je in het meerjarenplan 2020 - 2025.Het bestuur koos voor zeven thema’s waaraan we de volgende jaren gaan werken.

Plan biedt duidelijkheid

Het Olense meerjarenplan 2020-2025 is niet zomaar een plan, het is een ambitieus werk waar lang en grondig is over nagedacht. Bij de voorbereiding zijn er verschillende gesprekken en workshops geweest met verenigingen, medewerkers, inwoners en mandatarissen.

Financieel gezond

Olen is een financieel gezonde gemeente. We willen dit in de toekomst zo houden. Het nieuwe meerjarenplan mag dan een ambitieus investeringsprogramma zijn, toch brengt het geen belastingverhoging voor jou met zich mee. De geplande kosten werden eerst afgetoetst aan de financiële haalbaarheid. 

Volg de acties via ambities.olen.be

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn keurden dit plan goed op 4 december 2019. Op deze data werden de aanpassingen goedgekeurd:

  • 3 november 2021 (aanpassing 2)
  • 7 december 2022 (aanpassing 3)
  • 5 juli 2023 (aanpassing 4)
  • 6 december 2023 (aanpassing 5)