Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Waar werken we aan van 2020 tot 2025?

Als we kijken naar 2025, hoe wilt het bestuur dan dat Olen eruitziet? Het antwoord op deze vraag vind je in het meerjarenplan 2020 - 2025. Het bestuur koos om te werken aan zeven thema’s waaraan maar liefst 140 concrete acties zijn gekoppeld. Via deze pagina kan je de realisatie van de belangrijkste acties mee opvolgen.

Openingsuren & contact

LCP